نشریه بامداد؛ ارگان انجمن اتحادیه اصناف تهران

چکیده

انجمن اتحادیه اصناف با آغاز به کار مجلس اول تاسیس شد و یکی از انجمن‌های فعال و پرنفوذ در دوره مجلس اول بود این انجمن که از گروههای مختلف صنفی تشکیل شده بود به خودآگاهی گروههای صنفی اهتمام می‌ورزید. انجمن اتحادیه اصناف نسبت به رویدادهای مهم واکنش نشان می‌داد. این انجمن برای بیان دیدگاهها و دغدغه‌های خود در باب مسایل مختلف در آغاز نشریه‌ای با عنوان انجمن اصناف منتشر کرد. پس از مدتی این نشریه تغییر نام داد و با نام نشریه بامداد منتشر می‌شد. این نشریه به مثابه ارگان انجمن اتحادیه اصناف عمل می‌کرد. برخی از نخبگان مشروطه‌خواه چون یحیی دولت‌آبادی در انتشار این نشریه همکاری می‌کردند. دولت‌آبادی از آغاز شکل‌گیری انجمن اتحادیه اصناف با این انجمن مرتبط بود و چون مشاوری برای آن انجمن عمل می‌کرد. نوشتار حاضر تأملی بر دیدگاههای نشریه بامداد ارگان انجمن اصناف می‌باشد. از نشریه بامداد چند شماره‌ای در دست است. همین شماره‌های باقی‌مانده نشان از تاثیر انقلاب مشروطیت در تکامل افکار اصناف است.

کلیدواژه‌ها